Bangha Béla (össz.): Az Eucharisztia - Pázmány Péter Elektronikus ...

Ezen az alapon azonban senki nem állíthatja, hogy Krisztus „hoc est corpus meum” mondatában az est csak ilyen ártatlan, elmosódott jelentéssel bírna. Hiszen itt ...

Bangha Béla (össz.): Az Eucharisztia - Pázmány Péter Elektronikus ... - kapcsolódó dokumentumok

Ezen az alapon azonban senki nem állíthatja, hogy Krisztus „hoc est corpus meum” mondatában az est csak ilyen ártatlan, elmosódott jelentéssel bírna. Hiszen itt ...

Róma a katolikus világ középpontja s nem lehet igazi katolikus, akit ez a város, az Örök. Város, nem érdekel. Sajnos, mai gazdasági helyzetünk olyan, ...

Szemben, egy horgas kampón, ott lógott a ... ték, mint elkötött pejlovát. A papnak sokat kell tanulnia, ... mint az ember orrán a szemölcsöt. Megszokják.

A rózsafüzér történetének összefoglalását és a szentírásos rózsafüzért egy angol ... Jézus figyelmezteti apostolait a virrasztás és ima szükségességére a ...

Ima a feltámadott Krisztus előtt . ... Ima az Isten megismerése növekedéséért . ... Könyörögj érettem szent Mihály arkangyallal az ég minden erői- és ...

A bocsánatos bűn nem öli meg a lelket és nem is fosztja meg az Isten ... Hasonlóképpen mesélik, hogy Didó királynő egykor kikötött az afrikai parton és ...

Dizionario delle idee (G. C. Sansoni, 1976 és 1977) ... "A belső énben levő szellem vilá- gít, mint a füstnélküli láng, ... Balassa G., A görög atomizmus.

Ez volt az a jogi státus, amit Boldog Escrivá előre látott és kívánt. A szentség híre, mely már az Opus Dei alapítójának egész életét kísérte, ...

Ezért él s nem változik a karácsonyi öröm; azért folytonos az a búcsújárás a betlehemi ... szavak, csak levegő és semmi, tél lett karácsony nélkül.

Fiatalabb éveiben napi 10-12 órát, utolsó éveiben pedig napi 8 órát ... Érzékleteink tárgyai folytonosan változnak, csak vélekedésre (doxa) adhatnak.

Jézus Szíve, az Isten megtestesült Igéjével egyesült Szív,. Jézus Szíve, végtelen fölségű ... igazmondó vagy; Jézus, én Istenem, mindennél jobban szeretlek.

PPEK / Sík Sándor: Összegyűjtött versei ... A versek után, apró betűvel feltüntettük, hogy szerepelnek-e abban a ... S Catullus és Symposion helyett.

mely áll a T enyéren, áll, tartja az Isten. Tárkányi ~éla: A Szentbáromság titka. ... Golgota=útját, sz en t sebeit; ... A templom ormán int feléd:.

félő szeretet, ez tölti be a keresztény ember hétköznapi Isten-viszonyát is. ... szédült már meg és fog még megszédülni az egyes versek mámorosan ...

Keresztények segítsége . ... lett Isten Fia, az édes Úr Jézus, kinek születését angyal hirdette a jámbor ... Ez fölemeli őt magasan az angyali karok fölé!

Még fővárosa is hasonlít a Tiberis mellett fekvő ... Krisztus országa hogyan árasztotta el kegyelmeivel és békéjével a pogányságnak ezt a.

nőt kizárólagos tulajdonába, amiből azután lassankint a házasság jelen alakja fejlődött ki. Ez a „bölcsesség” nem új keletű. Már a régi görög s római költők ...

Árpádházi Boldog Kinga. Szent Erzsébet fivére, IV. Béla magyar király volt Boldog Kingának édes atyja, ki atyját, II. Endrét, követte a magyar trónon ...

Gyulay Endre. Egyház és magyarság mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK). – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában.

Magyar Katolikus Katekizmus. 1995 mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK). – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában.

Az Ószövetség könyvei között egyetlen apokalipszist fedezhetünk fel ... Aztán láttam az elbizakodott beszédek elhangzása után, amelyeket a szarv hirdetett,.

beszél, hogy a halál árnyéka a szemhéján pihen (16,17). Arról is szól, hogy egyedül Isten képes ezen az árnyékon keresztüllátni, de nagyon keveset árul el ...

tovább is ment a rosszban. Imádta még a legkegyetlenebb ... Az írás szerint az Istennek is öröme telt Jóbban, büszke volt rá, sőt nyilvánosan megdicsérte.

Mindnyájunknak részünk van a jóban és a rosszban. Mindnyájan magunkkal hordjuk. ... anyjának meggyógyítását lásd: Gy 3,121-122. oldalon.

PPEK / Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai. Impresszum ... 4 Ez az imádság Szent Ignác kedvelt imája volt. A lelkigyakorlatokban gyakran szerepel mint ...

Politikai zavarok, a vallás hanyatlása, szent Gellért halála. A hittérítés megujítása. Dezső, kalocsai érsek karácsonyi prédikácziója. Szent István és Imre ...

imádkozó emberekkel, de életük ellentétben áll a kereszténységgel. ... kerülhet, de az első jel, mint pl. a kéz elnehezedése, hamarosan érezhető.

PPEK / Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú ... közepéből bíztatóan emelkedett ki az egyetlen épen maradt szobor: az ifjú Jézus szobra. ... Amenhotep fáraó. Az ...

PPEK / Harangi László versei. Impresszum. Harangi László versei. Sík Sándor előszavával. A címlapon Dürer rajza: Apostol keze.

A boldog herceg szobra pedig a mennyország aranyvárosát fogja díszíteni. (Oscar Wilde). Aranylánc (Jótett). Egy édesanya beszélte el gyermekeinek a ...

biztosítsam magam azokba való visszaesés ellen, megragadok minden alkalmat, mely ... mindenkit szeret, s e szeretetből tanulom én szeretni a többi embert.

Osszetartanak jóban, rosszban. Természe- tesen inkább az utóbbiban. Terrorizálni igyekeznek a többit. Két- szeres vigyázat legyen az ilyenekre.

PPEK / Malachi Martin: A sötétség birodalma. 5. Köszönetnyilvánítás. Ezt a könyvet Paul Wickens atyának ajánlom. Munkámban kulcsszerepet játszott, mert.

Ma éjjel láttam őt a kárhozat örvényében tüzes bilincsekkel megláncolva”. ... neki a kép jelentését. „Ez a poklot jelenti, – mondta az ember – és a benne ...

Giesswein Sándor – hogy csak néhány kimagasló nevet említsünk ebben a sorban a már távozottak közül. A Szent Imre-kollégiumban Glattfelder Gyula már egy ...

Harc a Nagyúrral. ... 2 Harc a Nagyúrral (Függelék, 35. o.) ... Magának, Ady istenképének elemzése is érdekes eredményhez vezet. Ez az.

2. PPEK / Valtorta Mária: Evangéliumok. Impresszum. Valtorta Mária ... Jn 18,1-19, 42 ... Miután Jézus a világ végének jeleiről beszélt, így folytatja:.

Avilai (Nagy) Szent Teréz egyháztanító (1515–1582) . ... életrajzát, tőlük vett idézeteket, életükből való apróbb epizódokat tartalmaz, amelyek mind.

Tábori Kis Tracta. ... asztalánál a kis Zrínyi a legelső egyházi és világi nagyok között ül, beszélgetéseikben a kor.

Ima közben a pap megáldja és megcsókolja az evangéliumot, majd magasra emelve ... Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, | mennynek és földnek, ...

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.